วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7

หมายเหตุ พิกัดของวัดสวนป่าสิริธโรคือ Latitude 14°25'17.1"N Longtitude 101°39'57.7"E

 

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 บ/ช ออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7