วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096

หมายเหตุ พิกัดของวัดป่ามณีกาญจน์คือ Latitude:N 13° 49' 9.5941" Longitude:E 100° 22' 40.1933"

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096
วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096
วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096
วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096
วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096
วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096
วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ถ.บางม่วง - บางคูลัด (สาย1) ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2449-2234 ร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096