วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "วัดป่ากุลสุวรรณ์" เลขที่ 713-0-76532-1)

หมายเหตุ พิกัดของวัดป่ากุลสุวรรณ์คือ Latitude 14°02'04.1"N Longtitude 99°31'54.9"E

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "วัดป่ากุลสุวรรณ์" เลขที่ 713-0-76532-1)
วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "วัดป่ากุลสุวรรณ์" เลขที่ 713-0-76532-1)
วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "วัดป่ากุลสุวรรณ์" เลขที่ 713-0-76532-1)
วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "วัดป่ากุลสุวรรณ์" เลขที่ 713-0-76532-1)
วัดป่ากุลสุวรรณ์ ซอยหัวนาบน2/3 หมู่5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "วัดป่ากุลสุวรรณ์" เลขที่ 713-0-76532-1)