ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180

หมายเหตุ พิกัดของที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่านคือ Latitude 14°39'28.1"N Longtitude98°35'09.3"E

 

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180
ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180
ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180
ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180
ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180
ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180
ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี 71180