วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน
313 หมู่1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ร่วมบุญได้ที่ บัญชีวัดเวฬุวัน ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 718-0-31707-1

 

หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44' 37.16" Longitude:E 98° 36' 17.73"

หมายเหตุ พิกัดของวัดเวฬุวันคือ Latitude:N 14° 44′ 37.16″ Longitude:E 98° 36′ 17.73″