วัดป่าสหกรณ์นิคม

วัดป่าสหกรณ์นิคม

ตำบล สหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

โทร 085-293-2679