ประวัติวัดสวนป่าสิริธโร

ประวัติวัดสวนป่าสิริธโร

เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการมาจนในขณะนี้  ผู้มีจิตศรัทธาได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  เกิดความต้องการสถานที่ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธจึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒  เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมถวายจตุปัจจัยเพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า
บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7