วัดสวนป่าสิริธโร

วัดสวนป่าสิริธโร

บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

บัญชีออมทรัพย์ วัดสวนป่าสิริธโร ธ.กสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว 445-2-12936-7

หมายเหตุ พิกัดของวัดสวนป่าสิริธโรคือ Latitude 14°25’17.1″N Longtitude 101°39’57.7″E