วัดป่าแก้วกุลเจริญ

วัดป่าแก้วกุลเจริญ

(แปลง4-5) บ้านประจำไม้ หมู่4 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

ร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี วัดป่าแก้วกุลเจริญ ธ.กรุงไทยฯ สาขาทองผาภูมิ เลขที่ 718-0-48331-1

หมายเหตุ พิกัดของวัดป่าแก้วกุลเจริญคือ Latitude 14°34’46.7″N Longtitude 98°35’35.1″E