วัดป่าแก้วกุลเจริญ

วัดป่าแก้วกุลเจริญ

(แปลง4-5) บ้านประจำไม้ หมู่4 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

หมายเหตุ พิกัดของวัดป่าแก้วกุลเจริญคือ Latitude 14°34’46.7″N Longtitude 98°35’35.1″E