วัดป่ามณีกาญจน์

วัดป่ามณีกาญจน์

67/3 ถนนบางม่วง – บางคูลัด ต. ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร. 02-449-2234
ร่วมทำบุญ
ชื่อบัญชี วัดป่ามณีกาญจน์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยบางใหญ่ไนท์บาซ่าร์
ออมทรัพย์ เลขที่ 776-2-03300-8 โทรสาร 0-2449-2096

หมายเหตุ พิกัดของวัดป่ามณีกาญจน์คือ Latitude:N 13° 49′ 9.5941″ Longitude:E 100° 22′ 40.1933″