วัดป่าพิสิฐบ้านนากอก

วัดป่าพิสิฐบ้านนากอก

200 หมู่ 6 บ้านนากอก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

หมายเหตุ พิกัดของวัดป่าพิสิฐบ้านนากอกคือ18.74726966092339, 100.83823468259692