วัดบ้านเตาถ่าน

ที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่าน

หมู่7 ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

หมายเหตุ พิกัดของที่พักสงฆ์บ้านเตาถ่านคือ Latitude 14°39’28.1″N Longtitude98°35’09.3″E