วัดสวนป่าสิริธโร
เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

วัดสวนป่าสิริธโร เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234
วัดสวนป่าสิริธโร
เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234
วัดสวนป่าสิริธโร เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234
วัดสวนป่าสิริธโร
เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234
วัดสวนป่าสิริธโร เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234
วัดสวนป่าสิริธโร
เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234
วัดสวนป่าสิริธโร
เนื่องมาจากโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ที่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการมาจนในขณะนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี เกิดความต้องการสถานที่ ในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณพิชัย-คณึงนิจ อาจริยะกุล มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเนื้อที่กว่า 100 ไร่ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ จึงเริ่มดำเนินการสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฎิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมสร้างวัดสวนป่าสิริธโร ถวายได้กับหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธโดยตรง หรือโอนเงินเข้า บัญชี วัดสวนป่าสิริธโร ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 445-2-12936-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ โทร 02-4492234