วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

หมายเหตุ พิกัดของวัดสวนป่าสิริธโรคือ Latitude 14°25'17.1"N Longtitude 101°39'57.7"E

 

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
วัดสวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370