วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

 

หมายเหตุ พิกัดของสำนักสงฆ์จิตมงคลคือ Latitude 13°17'54.14"N Longtitude 99°41'6.09"E

 

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
คลิกเพื่อดูแผนที่กูเกิ้ล
วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
คลิกเพื่อดูแผนที่กูเกิ้ล
วัดจิตมงคล 115/2 หมู่7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
คลิกเพื่อดูแผนที่กูเกิ้ล