ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน

 

จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ามณีกาญจน์

ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน
ประวัติวัดป่ากุลสุวรรณ์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปีพศ.๒๕๕๕ คุณจำนงค์ กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยนางบุญมี กุลสุวรรณ์ ภรรยา ได้มีเจตนาที่นำที่ดินจำนวน10 ไร่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหัวนาบน๒/๓ หมู่๕ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้นำที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายแด่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้พิจารณาเห็นควรรับไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่พระเณร ที่ต้องเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดจะได้มีที่พัก หรือเวลามีกิจธุระจำเป็น ที่ในตัวจังหวัด อีกทั้ง จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวเมืองกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย ต่อมาในวันที่๒ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ. ท่านจึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ชาญวิทย์ อกิญฺจโณ, พระโต หิริธมฺโม และคณะได้ลงมาจากวัดเวฬุวัน เพื่อมาบุกเบิก และเริ่มการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น โดยได้มีการถมดิน ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาชั่วคราว และกุฏิที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆที่จำเป็น และมีพระอยู่จำพรรษาครบ5รูป โดยในปีแรกนั้น ได้รับเมตตา จากองค์พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ. (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเป็นประธานทอดผ้ากฐินให้ด้วย ในปีพศ.๒๕๕๘ ทางวัดป่ากุลสุวรรณ์ และคณะศรัทธา ได้ทำการขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกสองไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างศาลาถาวร และได้รับเอกสารจากทางราชการ ให้สร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีคุณจิระศักดิ์ สงวนคำเป็นผู้ขออนุญาต ปัจจุบัน ปีพศ.2559 วัดป่ากุลสุวรรณ์ ได้เริ่มการก่อสร้าง ศาลาถาวรแล้วบางส่วน และกำลังขยายที่ดินเพิ่มเติมอีกหกไร่ เพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น ท่านใดมีจิตกุศล ต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างศาลา และซื้อที่ดินถวายวัด สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขากาญจนบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-59949-9 ชื่อบัญชี พระโต มณีกาญจน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-9847232 ขออนุโมทนาทุกท่าน